Onze kerkdiensten

Diensten

In verband met corona, vinden er geen diensten plaats.

Elke week hebben wij een andere spreker. Er zijn een aantal sprekers die regelmatig terugkomen om te spreken. Benieuwd wie er komend jaar spreken? Hier vind je de sprekerslijst van dit jaar!

Bijzondere diensten

Vanaf februari zijn we gestart met de ‘bijzondere diensten’, dit zijn diensten waarin we het even wat anders doen dan normaal! Zo hebben we gezins- en jeugddiensten, maar ook diensten met externe muzikale begeleiding! Houd deze pagina in de gaten om te zien wat voor bijzondere dienst er deze maand is!

Invulling van de dienst

De diensten bestaan uit zang, een verkonding en bidden. We beginnen altijd met een stukje lofzang begeleid door ons combo en/of orgel. Tijdens de lofzang zingen we een aantal liederen uit Opwekking en Liederen voor de Gemeentezang. Na het zingen geven we speciaal aandacht aan de kinderen. De kinderen komen naar voren en dan zingen we samen een kinderliedje. Nadat de voorganger met de kinderen heeft gebeden gaan zij naar hun eigen ruimte, waar zij hun eigen programma volgen. Ook de tieners komen eens in de veertien dagen bij elkaar om over verschillende onderwerpen te praten.

Wanneer de kinderen naar de zondagsschool zijn, is er tijdens de dienst voor iedereen ruimte voor een getuigenis. Vervolgens komt er een verkondiging, zingen we weer liederen en is er ruimte voor een open gebed. Tijdens het open gebed is er ruimte om hardop hetzij stil te bidden voor een ieder die dat wil. Aan het einde van de dienst komen de kinderen terug en vertellen ze wat ze hebben geleerd. Daarna zingen we gezamenlijk een slotlied. De eerste zondag van de maand is er het Avondmaal. In onze Gemeente is een ieder die geloofd in Jezus Christus, welkom en uitgenodigd.

Na de dienst

Na de dienst gaan we gezellig met zijn allen koffie drinken. Klets lekker bij, bemoedig elkaar en geniet van alle mensen om je heen. Dit alles onder het genot van een heerlijke versnapering, een kop koffie, thee of limonade!