Het bestuur

Van Ouderlingen en Diaken, naar een bestuur. Onze gemeente heeft in de loop der jaren heel wat verschillende namen gehad voor wat nu het bestuur is. Ons bestuur is opgedeeld uit onder andere werkgroepleiders van verschillende taakvelden. Elk taakveld wordt gecoördineerd door één of twee werkgroepleiders. Als werkgroepleider heb je de verantwoording over een klein deel van het werk in de gemeente. De werkgroepleiders vormen samen het bestuur.  

Het bestuur bestaat uit verschillende werkgroepleiders van de taakvelden: organisatie & beheer, onderwijs & toerusting en het pastoraat.

Maar wie is het bestuur en wat doen ze?

Pastoraat

Cor en Paul, de werkgroepleiders van het pastoraalteam. voor pastorale zaken zijn zij het aanspreekpunt.

Organisatie en beheer

Marion en Rebekka, de werkgroepleiders van de groep Organisatie en Beheer hebben veel belangrijke verantwoordelijkheden. In principe zorgen ze ervoor dat alles voor een kerkdienst geregeld is en goed verloopt. Denk aan het samenstellen en verspreiden van het kerkblad, uitnodigingen verspreiden voor de Gemeentevergadering, zorgen dat er mensen zijn voor de techniek en het bijhouden en inkopen van spullen voor bijvoorbeeld de Avondmaalstafel.

Onderwijs en toerusting

Dit zijn Imka en Naomi, de werkgroepleiders van onderwijs en toerusting. Zij houden zich onder andere bezig met de invulling van de zondagochtenddienst. Daarnaast zorgen ze voor activiteiten in het jaarplan, zoals de Alpha cursus, zijn ze het aanspreekpunt voor alle verschillende groepen binnen de gemeenten zoals de zondagsschool en de tienerleiding en nemen ze deel aan de bestuursvergaderingen. Een andere belangrijke taak is het vernieuwend denken over evangelisatie in onze tijd en op de hoogte blijven van wat er speelt in de Unie van Baptisten.

“Zo lief had God de Vader ons” is een lied wat de dames erg inspireert.

Geschiedenis

De Baptisten Gemeente in Zaanstad bestaat zelfstandig sinds 22 mei 1975 en is lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Er waren voor die tijd wel kerkdiensten, maar Zaanstad was toen een onderdeel van een andere Gemeente. Eerst van Amsterdam-Centrum en later van  Alkmaar. Door de autoloze zondagen in 1973 gingen Baptisten die met de auto naar Gemeenten  in Amsterdam  gingen op zoek naar een Gemeente dichterbij, waar ze op de fiets  naar toe konden.  Min of meer gedwongen door de omstandigheden ontdekten we elkaar dus en het was goed!  Voor bijbelstudie-avonden, vrouwenwerk, tussenjeugd  en jeugd was het natuurlijk geweldig  fijn om zo dichtbij elkaar te wonen en elkaar te ontmoeten, niet alleen op zondag, maar ook door de week.  De kerkdiensten werden op verschillende plaatsen in Zaanstad gehouden, maar nu sinds 2019 in de Lorzie, Wormerveer.